STERK VOOR ONDERWIJS, OVERHEID, BEDRIJFSLEVEN en ICT

where inspiration meets aspiration

Certificering

Het volgen van een opleiding of training doe je in eerste instantie om je zelf verder te ontwikkelen. Maar het is natuurlijk mooi als je dat ook aan kunt tonen middels een toets of examen en een certificaat dat je daarvoor behaalt. Een certificaat is waardevol voor je eigen portfolio en CV.

Certificaat Digitale Vaardigheden

InAspire onderhoudt en beheert het certificaat Digitale Vaardigheden. Meer informatie is te vinden op de website www.digivaardig.nu. Onze trainers van InAspire College leiden desgewenst ook op voor dit certificaat. Het kennis- en vaardigheidsexamen behorende bij dit certificaat is ontwikkeld in samenwerking met onze samenwerkingspartner Stichting Praktijkleren. Dit examen is ook het officiële examen dat in het reguliere mbo gebruikt wordt voor de keuzedelen Digitale Vaardigheden.

Nulmeting Digitale vaardigheden

Wilt u weten waar uw medewerkers staan als het gaat om hun digitale vaardigheden? Of wilt u uw medewerkers de mogelijkheid bieden om zichzelf te toetsen? Dan bieden wij de mogelijkheid aan om een nulmeting uit te voeren. De uitslag van een nulmeting wordt in overleg met u bekend gemaakt aan de medewerker, de leidinggevende of beide of wie u ook wenst. Op basis van de uitkomsten van de nulmeting kan een medewerker een of meerdere onderdelen van het opleidingsprogramma volgen om zich zo verder te bekwamen tot op het gewenste niveau. De nulmeting is ook een prima instrument om in te zetten bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. De nulmeting wordt online aangeboden en kan op elke plek met een computer met internetverbinding worden afgenomen. De nulmeting werkt het meest optimaal wanneer vooraf - bijvoorbeeld door de projectgroep - grofweg het programma is bepaald.

Eindtoetsing

Middels een eindtoets tonen medewerkers aan digitaal vaardig te zijn. De eindtoets is gebaseerd op het programma zoals door de projectgroep is vastgesteld. Wanneer de medewerker slaagt, ontvangt deze een InAspire certificaat.

Ontwikkelen van toetsen

InAspire beschikt over een toetssyteem waarin ontwikkelaars van InAspire al dan niet in samenwerking met andere deskundigen toetsen kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we voor elke training op maat ook een op toets op maat leveren met indien gewenst een eigen certificaat.