Skip to main content


Programma Digivaardig (op maat)

Herkenbaar?

  • Wil je weten waar de medewerkers staan als het gaat om hun digitale vaardigheden?
  • Zijn de medewerkers klaar, vaardig genoeg om mee te komen voor de komende migratie?
  • Vraag je je af waarom veelal dezelfde vragen bij de helpdesk worden gesteld?
  • Of wil je medewerkers de mogelijkheid bieden om zichzelf te toetsen?

Dan is het wellicht interessant om stil te staan bij het programma 'Digivaardig'.

Binnen ieder bedrijf hebben medewerkers allemaal hun eigen expertise, maar daarbij wordt vaak van iedereen automatisch gedacht en verwacht voldoende digitaal vaardig te zijn. Het is onze ervaring dat dit in redelijke mate het geval is, maar dat er nog behoorlijk wat ruimte is voor verbetering. Ook statistieken tonen aan dat er veel tijd en geld verspild wordt doordat medewerkers niet of te weinig zijn opgeleid op dit gebied. Neem hierbij de huidige risico’s op gebied van cyber-security en de privacywetgeving (AVG) en het ligt voor de hand om de eigen organisatie eens goed onder de loep te nemen.

InAspire College levert naast standaard trainingen voornamelijk trainingen op maat. Onze aanpak kenmerkt zich doordat we samen met de klant op zoek gaan naar een passend opleidingsprogramma. Passend bij de organisatie, eventueel uitgesplitst naar afdelingen en/of groepen van medewerkers. Niet iedereen hoeft ten slotte alle ins-en-outs te kennen van een tekstverwerkingspakket en niet iedereen werkt dagelijks met spreadsheets. Toch blijkt dat het nuttig is voor elke burger en medewerker om een minimaal basisniveau te bezitten aan digitale vaardigheden. Niet alleen bruikbaar voor op het werk maar ook voor privé en het functioneren in de maatschappij.

InAspire College werkt vanuit de standaard ‘Certificaat Digitale Vaardigheden’ (www.e-userskills.nl) en leidt hier desgewenst ook voor op. Vaak zien we echter dat het totale pakket niet nodig is voor het dagelijks functioneren van de medewerkers. Anders dan veel andere opleiders kiezen wij niet snel voor standaard (pakket)trainingen. Wij geloven dat maatwerk beter past, beter beklijft en dat het op deze manier voor zowel de deelnemer als de trainer inspirerend werkt. Integratie van andere (eigen) softwarepakketten behoort ook tot de mogelijkheden.


Programma

Training

Toetsing

Borging

Technologische ontwikkelingen gaan hard en het bijhouden van deze ontwikkelingen is van groot belang.
Medewerkers dienen zich te blijven ontwikkelen om mee te kunnen groeien met de organisatie en haar omgeving.

Goed geschoold personeel leidt tot een hogere kwaliteit van de dienstverlening en daarmee tot tevreden klanten. Scholing en ontwikkeling motiveert en bindt medewerkers aan de organisatie en er ontstaat ook doorstroming van personeel. Medewerkers krijgen kansen en uitdagingen en de organisatie behoudt de kennis en ervaring binnen het bedrijf. 

Iedereen moet de kans krijgen
om te leren zwemmen in onze digitale wereld"