Skip to main content

Tri2 voor Professionals

De programma's van het Triconcept zijn gericht op werken in de praktijk.

In drie essentiële onderdelen per programma maakt een deelnemer kennis met de leerstof en leert deze op praktische wijze toe te passen. Kort en krachtig, zonder een maandenlange studie. Goed voor de werknemer en zeer effectief voor de werkgever!

Professionalisering in Trainen, Coachen of Presenteren?

Bekijk onze Tri2 programma's: